Prečo Choma klame Žilinčanov a bráni rozvoju športu?

Autor: Martin Kapitulík | 20.8.2015 o 13:41 | Karma článku: 7,37 | Prečítané:  2571x

V Žiline má vzniknúť nové športovisko. Trénovať na olympiádu by tam mali aj volejbalistky Dubovcová a Nestarcová. Získa tým aj žilinské kúpalisko. Poslanci sú za, primátor projekt blokuje aj za cenu klamstva. Čo je za tým?

Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva som na základe žiadosti Volejbalového klubu Žilina navrhol uznesenie, na základe ktorého by mohla byť v areáli žilinskej plavárne v zimných mesiacoch inštalovaná nafukovacia hala na plážový volejbal. Žilinčania by si tak mohli zahrať plážový volejbal aj v zime, kedy dnes areál kúpaliska zíva prázdnotou.  V lete návštevníci kúpaliska navyše získajú úplne zadarmo nové ihrisko na plážový volejbal, pieskové ležovisko a trávnatú pláž pre rodiny s deťmi. A to všetko bez čo i len jedného eura z mestského rozpočtu. Poslanci uznesenie schválili, primátor je proti.

V novej nafukovacej hale chcú dokonca v zime trénovať aj úspešné slovenské volejbalové reprezentantky Dubovcová a Nestarcová. Keďže dnes na Slovensku nemajú kde trénovať, musia v zime dochádzať do Nemecka. Takto by mohli trénovať v Žiline. Na olympiáde by tak reprezentovali nie len Slovensko, ale aj naše mesto a Žilinčanov. Projekt má tiež plnú podporu Slovenskej volejbalovej federácie a v Žiline by dokonca malo vzniknúť centrum podpory talentovanej mládeže a na žilinských športových školách by sa otvorili nové športové triedy so zameraním na volejbal.

Za týmto účelom mestské zastupiteľstvo schválilo vzájomnú  zámenu dvoch rovnako veľkých pozemkov v areáli kúpaliska, ktoré sú vo vlastníctve Volejbalového klubu a Mesta Žilina:

  • Volejbalový klub získa od mesta trávnatý pozemok o rozlohe 456m2 susediaci s už existujúcimi dvoma volejbalovými kurtami, na ktorom postaví tretie ihrisko. Toto novovybudované ihrisko bude v lete slúžiť všetkým návštevníkom kúpaliska úplne zadarmo, buď ako volejbalové ihrisko alebo ako piesková pláž na ležanie. Na jeseň, mimo kúpacej sezóny, sa tri ihriská prekryjú nafukovacou halou, ktorá sa v jarných mesiacoch demontuje a kúpalisko pobeží v štandardnom letnom režime.
  • Mesto zámenou získa od Volejbalového klubu trávnatý pozemok o rozlohe 456 m2, ktorý sa nachádza iba 6 metrov od bazéna a dnes je na ňom zložený mestský minigolf, o ktorý sa mesto už roky nestará a tým pádom hrdzavie a chátra. Na tomto pozemku volejbalový klub na svoje náklady vybuduje peknú trávnatú pláž pre rodiny s deťmi s lehátkami a slnečníkmi a v takomto stave ho odovzdá mestu.

Tento návrh podporila drvivá, viac ako 3/5 väčšina poslancov. Primátor je však z nepochopiteľných dôvodov proti a prijaté uznesenie odmietol podpísať, čím sa snaží projekt za každú cenu zastaviť. Vedenie mesta dokonca spustilo klamlivú a zavádzajúcu petíciu proti zámene pozemkov. Hovorí v nej o "zlej" a "zlodejskej" zámene pozemkov na plavárni, nespomína však ani jeden z benefitov, ktoré táto zámena so sebou prináša. Primátor sa stavia do pozície "akože" ochrancu mestského majetku, pritom práve kvôli jeho konaniu možno nakoniec Žilinčania o tieto výhody prídu a nafukovacia hala nebude stáť v Žiline, ale v Bratislave. Lebo tam si šport vážia a podporujú.

Primátor tvrdí, že celý projekt je zlý, že poslanci sú uplatení a plaváreň treba nechať v takom stave, v akom je. Ako dôvody svojho nesúhlasu uvádza tieto argumenty:

Choma: Nafukovacia hala bude tieniť na ostatné plochy.

Tak toto je asi najabsurdnejší argument pána primátora, ktorý akosi "neúmyselne" zabudol na fakt, že nafukovacia hala tam bude stáť iba v zime. Ak bude niekomu tieniť, tak možno ľadovým medveďom, ktoré sa bežne zvyknú v zime opaľovať na žilinskom kúpalisku.

Choma:Projekt nie je v súlade s územným plánom

Náš pán primátor je asi lepší odborník na územný plán ako odborníci z Komisie územného plánovania a samotný tvorca územného plánu, ktorí projekt jednoznačne schválili a tvrdia, že v súlade s územným plánom je.

Choma:Na mestskom pozemku je záložné právo banky z čias Slotu

Primátor tvrdí, že nakoľko je mestký pozemok ešte z čias Jána Slotu založený v banke, nedá sa zameniť. Akosi však opäť pozabudol na fakt, že banka získa ako zábezpeku druhý pozemok, ktorý je podľa znaleckých posudkov hodnotnejší, na ktorý môže ťarchu prehodiť. Ide o štandardnú bankovú operáciu. A keby aj "zlí" bankári nechceli, volejbalový klub je ochotný túto mestskú ťarchu znášať.

Choma: Donekonečna sa nedá odkrajovať z areálu plavárne.

Súhlasím, tu sa však nič neodkrajuje. Mesto získa za svoj pozemok rovnako veľký, podľa znaleckých posudkov dokonca hodnotnejší pozemok iba 6 m od bazéna, na ktorom volejbalový klub na svoje náklady vybuduje novú trávnatú pláž a takto upravený pozemok odovzdá mestu. Plaváreň nepríde ani o meter štvorcový trávnatej ani inej plochy. Navyše mesto získa späť do svojho vlastníctva jeden z rohov kúpaliska, ktorý mesto v minulosti za úradovania Jána Slotu predalo.

Choma:Nafukovacia hala v areáli plavárne je architektonicky nevhodná. Niektorí mestskí poslanci odmietli najskôr zrealizovať štúdiu využiteľnosti územia a až potom pristúpiť k zámenám pozemkov (čo pri iných investičných akciách v meste vyžadujú – dvojaký meter).

Nafukovacia hala bude stáť v areáli plavárne iba v zimných mesiacoch. Teda v čase, kedy je areál zatvorený a vôbec nijako sa nevyužíva. Komu a ako má táto "architektonicky nevhodná" hala teda prekážať, keď na kúpalisku v zime nebude ani nohy?  Primátor tvrdí, že sme odmietli zrealizovať štúdiu využiteľnosti územia. Opäť klame, jednoduchá štúdia bola poslancom predložená. V porovnaní s investičnými aktivitami, kde vyžadujeme rozsiahle štúdie uskutočniteľnosti, tento projekt nestojí mesto ani jedno euro a jedná sa o zámenu malých častí pozemkov výhradne za účelom športu. Žilinčania navyše dostanú množstvo benefitov, ktoré budú môcť využívať zadarmo. Ak by sme dali spracovať "veľkú" štúdiu, mesto by to stálo ďalšie nemalé peniaze, hala by sa túto zimu nepostavila a aj tak by sme sa dozvedeli iba to, že ďalší bazén sa tu nezmestí, lebo veľkú časť kúpaliska údajne vlastní Chomov spolužiak, ktorý tu chce postaviť vysokú administratívnu budovu. A to vieme aj bez takejto štúdie. Mimochodom, posledná štúdia, ktorú dal primátor spracovať, stála mesto takmer 18.000,- EUR a dozvedeli sme sa z nej tak akurát to, že žilinské deti sú obézne a mali by viac športovať. Takže asi toľko ku Chomovým štúdiám...

Choma:Niektorí mestskí poslanci odmietli aj vecné bremeno na špecifické využitie pozemku – športovisko. Sú určité informácie, že pozemok bude časom využitý na iný účel.

Žiadne vecné bremeno poslanci neodmietli. Ja sám som na zastupiteľstve vecné bremeno navrhol a vyzval som mestského právnika, aby ho do uznesenia zakomponoval. Neurobil to. Ja to však na najbližšom zastupiteľstve urobím a doplním uznesenie o vecné bremeno, podľa ktorého, ak by sa náhodou pozemok využil na niečo iné ako na šport, vráti sa mestu. Som zvedavý, čo si primátor vymyslí potom...

Choma:Vedľajšie plážové ihriská sú málo využívané.

Primátor zrejme asi nehral plážový volejbal. Inak by vedel, že keď je vonku 40 stupňov, volejbal sa dá hrať asi ťažko. V taký deň totižto údajne vyhnal svojich fotografov, aby zdokumentovali, že sú ihriská prázdne. 

Choma: A naopak, trávnatá plocha sa doobeda využíva na cvičenie (skákanie na švihadlách, strečing, aerobik a pod.) a následne ako ležovisko.

Je pravda, že primátor zrejme v jeden krásny deň vyhnal na trávu nejakých chlapcov a dievčatá, ktoré tam skákali na švihadlách. "Náhodou" tam bol aj fotograf, ktorý ich pri tejto aktivite fotil, aby mohol primátor ukázať, že pozemok sa využíva. Keď ich však dofotil, vypýtali si volejbalku a hrali plážový volejbal na ihriskách, ktoré primátorovi tak strašne prekážajú. Poďme však k tomu, čo je podstatné. Areál je 24 hodín denne monitorovaný kamerami. Podľa kamerových záznamov je uvedený pozemok využívaný v priemere iba 4 až 8 dní v roku. Uznávam, že tohtoročné leto kvôli vysokým teplotám možno o týždeň viac.

Choma: Mesto ponúka investorovi iný pozemok na výstavbu nafukovacej haly, čo investor odmietol.

Primátor opäť klame, volejbalový klub nikdy nedostal od primátora ponuku na iný pozemok a nedostali ju ani poslanci. Navyše, v areáli plavárne má už dnes klub vybudované dve ihriská, ku ktorým stačí kvôli nafukovacej hale dobudovať jedno ihrisko. Ak by mala nafukovačka stáť na inom pozemku, museli by sa nanovo vybudovať tri nové volejbalové ihriská vrátane všetkého zázemia, ktoré je dnes už na plavárni vybudované. To je investícia rádovo vyššia, ako si môže ktorýkoľvek volejbalový klub dovoliť.

Choma: Pozemok nie je prebytočný

V tomto prípade sa primátor zámerne hrá so slovíčkami. Choma dobre vie, že ak sa má pozemok zameniť, musí byť predtým procesne schválený mestským zastupiteľstvom ako prebytočný. Ak by sa tak neudialo, zámena by bola prinajmenšom na hrane zákona. Už na prvom zastupiteľstve sa snažil cez mestského kontrolóra toto slovíčko z uznesenia vyhodiť, aby z poslancov spravil somárikov, ktorí schvália protizákonné uznesenie. On by ho potom pre nesúlad s legislatívou nepodpísal a celý projekt zastavil. Poslanci však nie sú somári ani somárikovia a zákon dobre poznajú.

Choma: Investor loboval pri niektorých mestských poslancoch a ponúkal im rôzne benefity, ak zahlasujú za výmenu pozemkov.

Za návrh hlasovalo 20 z 28 prítomných poslancov. Týchto 20 ľudí má zjavne iný názor na podporu športu ako primátor. Keďže náš pán primátor je zrejme neomylný a jeho názor je svätý, všetci, ktorí si myslia niečo iné a záleží im na tom, aby sa žilinský šport, ktorý je dnes práve vďaka Chomovi na kolenách, postavil konečne na nohy, sú podľa neho podplatení? Som zvedavý, ako to pán primátor bude vysvetlovať na polícii, keďže veľká časť poslancov vrátane mňa sa chystá naňho podať v tejto súvislosti trestné oznámenie. Primátor by už konečne mohol pochopiť, že sú na tomto svete aj ľudia, ktorí podporujú dobré veci nie preto, že im niekto niečo dal do vačku, ale preto, že sú dobré. Chápem však, že táto logika je nášmu primátorovi zrejme neznáma....

Choma:V roku 2001 žiadal investor o odpredaj pozemku na plavárni, ktorý mu bol schválený. V žiadosti uviedol, že je to za účelom vybudovania zázemia, ako sú tribúny, šatne, sprchy. Do dnešného dňa to z jeho strany nebolo splnené. Preto nie je záruka, že naplní aj teraz deklarované náležitosti. Z toho vyplýva, že ide o nezodpovedného investora!

Pán primátor zjavne nikdy v areáli volejbalových kurtov nebol. Inak by vedel, že zázemie je vybudované a klub počas majstrovstiev používa prenosnú tribúnu. Klub okrem toho navyše na svoje náklady vybudoval napríklad aj detské pieskovisko na kúpalisku, keďže mesto, ktoré riadi, naň nechcelo dať peniaze. Toľko k nezodpovedným volejbalistom!

Posúďte sami, nakoľko sú primátorove argumenty proti nafukovacej hale na plážový volejbal v Žiline relevantné. Podľa môjho názoru primátor zámerne klame a zavádza verejnosť, aby celý projekt zastavil. Žilinčania by tak prišli nie len o možnosť zahrať si plážový volejbal aj v zime, ale aj o novú trávnatú pláž a volejbalové ihrisko v lete zadarmo a bez čo i len jedného eura z mestskej kasy. Otázka je prečo? Odpoveď nechám na Vás, sám ju nepoznám.

V piatok sa koná mimoriadne zastupiteľstvo, na ktorom sa spolu s ďalšími poslancami pokúsime primátorove veto prelomiť. Žilinský šport si našu podporu zaslúži a my urobíme to, čo pokladáme za správne! Držte nám palce.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Jeden víťaz a samí porazení. Čo ukázali nemecké voľby

Takmer štvrtina nemeckých voličov hlasovala za extrém.

SVET

Po páde z mosta do Vltavy zomrel český herec Jan Tříska

Okolnosti pádu vyšetruje polícia.

ŠPORT

Pán neviditeľný odsúdil Kristoffa k striebornej medaile, kričal komentátor

Ako reagovali komentátori na Saganov triumf.


Už ste čítali?